www.sett.fi käsittelee rekisteritietoja asiakaspalvelun yhteydessä sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittelyyn. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti seuraavien pääperiaatteiden mukaisesti:

  • Vain välttämätön tieto tallennetaan
  • Pääsy tallennettuun tietoon on rajattu vain niihin henkilöihin, joiden on sitä välttämätöntä käsitellä
  • Tallennettua tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman viranomaispäätöstä

 

 

Henkilötietojen lisäksi järjestelmämme keräävät anonyymeja tilastotietoja mm. verkkosivujemme käytöstä.

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) momentin 10 § mukaisesti

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: TIHKU Group

Y-tunnus: 2576890-5

Osoite: Haapaniemenkatu 3, 00530 HELSINKI

 

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

 

Electronic Sport Finland

PL 160

00381 HELSINKI

 

3. Rekisterin nimi

 

www.sett.fi:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

www.sett.fi sivustoon liittyvä asiakaspalvelu, palveluiden kehitys ja ylläpito ja tilastokäyttö.

 

5. Rekisteriin tallennettu tieto

 

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot kuten oikea nimi, kutsumanimi, sähköposti ja muuta yhteystietoa.
  • Tietoa asiakkaan osallistumisista www.sett.fi järjestettäviin kilpailuihin ja äänestyksiin.
  • Käyttäjän kirjoittamat blogit, kommentit ja muut
  • Käyttäjän itsensä antamat muut lisätiedot

 

6. Rekisterin tietolähteet

 

Tietoa kerätään asiakkaan rekisteröityessä sivustolle, sähköpostiviestinnän yhteydessä,

asiakaspalvelutilanteissa ja www.sett.fi:n palveluiden kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

 

7. Tietojen luovuttaminen

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan

suostumusta, ellei luovutus ole välttämätön edellytys asiakkaan tilaamien palveluiden

toteuttamiseksi tai jos www.sett.fi velvoitetaan luovuttaa kyseinen tieto lain nojalla tai

viranomaisten toimesta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteri on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin

käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita on käytössään

ainoastaan rekisteriä tehtävissään tarvitsevilla www.sett.fi:n henkilökunnalla. Rekisteri

sijaitsee suojatulla palvelimella fyysisesti turvallisessa, lukitussa ympäristössä.

 

9.Tarkastusoikeus

 

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia

tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena

ja allekirjoituksella varustettuna.